Ginecologia general

ginecologia-general-manresa-bages

Revisions: Visites preventives que inclouen la visita amb presa de citologia, ecografia i exploració mamària.

Ecografies: Efectuades amb 2 ecògrafs GENERAL ELECTRIC VOLUSON 730 EXPERT I VOLUSON S8

Ecografia transvaginal i/o transrectal

Ecografia abdominal

  •     En pacients sense relacions sexuals.
  •     En pacients nul·lípares.
  •     En pacients amb grans tumoracions.

Ecografia Doppler color i Pulsat: útil per ajudar en el diagnòstic de certes tumoracions i patologies.

Histerosonografia: per ajudar en el diagnòstic de certs tumors i patologies intracavitàries.

Estudi esterilitat

Assessorament a la menopausa

Cirurgia convencional per via abdominal i vaginal.

Cirurgia laparoscòpica de l’úter i annexes que permetin aquesta via d’abordatge.

Anticoncepció: Assessorament en mètodes de barrera: preservatius masculins i femenins, diafragma, espermicides (òvuls, cremes, films…).Anticoncepció hormonal: contraceptius orals, anell vaginal (NUVA RING), pegats transdèrmics (EVRA), implants dèrmics (IMPLANON), DIU hormonat (MIRENA), anticoncepció intrauterina (DIU).

Esterilització tubàrica per via laparoscòpica (lligadura de trompes) o per via histeroscòpica (Essure).

Esterilització masculina: vasectomia.

Histeroscòpia diagnòstica: Efectuada amb un histeroscop OLYMPUS de 5 fr i tècnica de flux continu amb sèrum que ens permet agafar mostres selectives per a biòpsia sota visió directa. En el cas de tractar-se de pòlips petits o pediculats convertim la histeroscòpia en quirúrgica. També ens permet la col·locació d’ESSURE per a bloqueig tubàric.

Histeroscòpia quirúrgica: tècnica quirúrgica que practiquem a quiròfan (habitualment amb anestesia regional) i que bàsicament serveix per ressecar pòlips endometrials, miomes i septes de la cavitat uterina. Si és necessari, es pot practicar una resecció endometrial.