Fecundació in vitro

 

Inseminació in vitro | CCG Ginecologia Manresa (Bages)

Procés de la fecundació in vitro

La fecundació in vitro és tècnica que consisteix en posar en contacte, al laboratori, l’espermatozoide amb l’oòcit, amb l’objectiu d’aconseguir embrions que es puguin transferir a l’úter de la dona.

Al consultori de CCG realitzem un estudi complert i acurat de la parella per determinar quina es la millor opció en cada cas.

En el cas que es deicideixi començar el procés, iniciarem una estimulació ovàrica amb varis controls seriats, ecogràfics i analítics per determinar dia i hora en que induirem la ovulació.

Extraurem els oòcits, prepararem el semen, inseminarem o microinjectarem (ICSI), farem el cultiu embrionari i finalment transferirem els embrions.